วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2556

สาระสำคัญของจิตศึกษาจิตศึกษาคืออะไร  กระบวนทัศน์จิตศึกษา  จิตศึกษากับการเตรียมความพร้อมก่อนเรียน  จิตศึกษากับการบ่มเพาะคุณลักษณะความเป็นครูที่ดี   (ขอขอบคุณโรงเรียนนอกกะลาผู้ริเริ่มนวัตกรรมจิตศึกษา ที่อนุเคราะห์ข้อมูลและวิทยากร)

โครงการฯโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเรียนโดยใช้กระบวนการจิตศึกษา ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ดูโครงการฉบับสมบูรณ์ได้ที่นี่

ประมาลภาพกิจกรรม


ประมวลภาพกิจกรรม งานตลาดนัดวิชาการ ๑๐๐ กิจกรรมจิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด คลิกชมที่นี่

คลิปวิดิโอ จิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

 คลิปวิดิโอ ประมวลภาพกิจกรรมจิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ชมคลิปวิดิโอที่นี่ครัhttp://www.youtube.com/watch?v=4D_DmgbkWsk&feature=youtu.be


หนังสือ ๑๐๐ กิจกรรมจิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ดาวโหลดหนังสือ ๑๐๐ กิจกรรมจิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้ที่นี่ (ฟรี)