วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2556

สาระสำคัญของจิตศึกษาจิตศึกษาคืออะไร  กระบวนทัศน์จิตศึกษา  จิตศึกษากับการเตรียมความพร้อมก่อนเรียน  จิตศึกษากับการบ่มเพาะคุณลักษณะความเป็นครูที่ดี   (ขอขอบคุณโรงเรียนนอกกะลาผู้ริเริ่มนวัตกรรมจิตศึกษา ที่อนุเคราะห์ข้อมูลและวิทยากร)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น